Jaarvergadering 3 april 2018

terug naar overzicht

Dinsdag, 6 maart 2018

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van
HSV Plaatselijk Belang Terwolde, welke gehouden zal worden op 
DINSDAG 3 april 2018 in Dorpshuis "De Bongerd, Kerklaan 22 in Welsum

Aanvang: 20.00 uur

Agendapunten:
  • Opening door de voorzitter,
  • Notulen van de ledenvergadering 21 maart 2017
  • Ingekomen stukken en mededelingen,
  • Jaarverslag secretaris,
  • Jaarverslag penningmeester,
  • PAUZE
  • Bespreking nieuwe competitie
  • Uitreiking prijzen en bekers behorende bij de competitie van 2017. Wanneer u in de prijzen valt en niet op de vergadering aanwezig bent zonder afmelding vervalt de prijs aan de vereniging
  • Rondvraag,
  • Sluiting.

                                                                                                     Het Bestuur.