Disclaimer

Disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van deze site.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade , die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site van:
hsv-plaatselijkbelangterwolde.nl is verkregen.

Met het oog op bovenstaande wordt U altijd aangeraden inlichtingen in te winnen (telefonisch of persoonlijk).
De informatie op de site kan dagelijks worden aangepast en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde onmiddellijk ingaan.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, (schriftelijke) toestemming van HSV. "Plaatselijk Belang" Terwolde .