Automatische incasso

Geachte leden,
Europese wetgeving heeft ertoe geleid dat vanaf 1 februari 2014 iedereen
dezelfde standaard gebruikt voor betalingsverkeer.
U heeft dat gemerkt door de invoering van IBAN- en BIC-codes in het betalingsverkeer.
Ook onze automatische incasso's voldoen vanaf die datum aan de
nieuwe regelgeving
. Hierdoor wordt de automatische incasso aan strengere regels gebonden.
De belangrijkste punten in de nieuwe regelgeving zijn:
*          Bestaande machtigingen blijven geldig. U hoeft dus geen nieuwe
           machtiging te ondertekenen. Als machtigingsdatum wordt voor
           iedereen met een bestaande machtiging 1 november 2009
           aangehouden. Hierdoor wordt het voor ons herkenbaar dat het om
           een bestaande machtiging gaat.
*          Door onze vereniging dient voor iedere incasso een
           vooraankondiging te worden verstuurd (dit doen we middels deze
           website. Dit houdt in dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer
           de incasso wordt uitgevoerd.

De gegevens van HSV. "Plaatselijk Belang Terwolde" zijn:
IBAN - NL85 RABO 0362819556
BIC - RABONL2U
Incassant ID:
NL95ZZZ401016910000

Het Bestuur.